Καφές

Ελληνικός

Επιλέγοντας προσεκτικά το μείγμα υψηλής ποιότητας καφέ και δίνοντας έμφαση στη σωστή ψήσιμο, έχουμε ως αποτέλεσμα έναν ελληνικό καφέ μεπλήρη και πλούσια γεύση.

Συσκ. 500g.